ÇOCUK HASTALIKLARI                    ‘’ÇOCUKLAR ÇİÇEKTİR VE GELECEĞİMİZDİR.’’TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1994 YILINDA ‘ÇOCUK HAKLARI’ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYARAK 18 YAŞ ALTINDAKİ HER ÇOCUĞUN HAKLARINI VE ÇIKARLARINI KORUMAYI ÜSTLENMİŞTİR.

Çocuğunuzu sağlıklı yaşatmak onu yalnız hasta olduğunda değil, hiçbir rahatsızlığı yokken de hekim kontrolünden geçirmekle olur. Çocukluk çağı ergenliğin tamamlanmasına kadar sürer. Büyüme ve gelişme anne babadan geçen genetik faktörlerin yanı sıra beslenme ve çevresel faktörler ile belirlenir. Bunların herhangi birinde olan bozukluk, çocuğun büyümesine kötü etkide bulunabilir.Çocuğunuzun hiç şikayeti olmasa dahi onun gelişimi, doğru beslenmesi ve hastalıklardan nasıl korunabileceği  konularında bilgi sahibi olmak isterseniz veya çocuğunuz hasta ise onun tedavisi için LÜTFEN
DAVRAZ YAŞAM HASTANESİNE GELİNİZ.

Bir aile hastanesi olan Davraz Yaşam Hastanesinde çocuklarınızın tedavileri günümüz tıp bilgileri ışığında  yapılıyor. Ayrıca sağlam çocuk muayeneleri ile çocuklarınızın doğru bakımı  beslenmesi ve aşıları hakkında çocuk hekimlerimiz tarafından bilgilendiriliyorsunuz.Gereken tetkikler laboratuarlarımızda en kısa zamanda yapılıyor.İleri  röntgen tetkikleri bile en kısa sürede sonuçlandırılıyor.

  SAĞLAM ÇOCUKLUK İZLEMELERİ


Sağlam çocuk izlemeleri aile tarafından sağlam olduğu kabul edilen bebek ve çocukların doğumdan itibaren sağlıklarının değerlendirilmesi, korunması ve sürdürülmesi için belli aralıklarla hekim tarafından yapılan muayene ve danışmanlık hizmetidir.


Bir bebeğin izlemi daha o doğmadan anne karnında başlar. Duruşu, gebelik ilerledikçe gelişimi, kalp sesleri, görüntüsü kontrol edilmelidir.


Doğumda bebek çocuk hekimi kontrolünden geçer. 48saat içinde tekrar değerlendirilir.
2 ve 4. haftalarda tekrar görülür.

İlk yıl büyüme gelişme çok hızlıdır. Bu nedenle bebek ve çocuk takibi:

İLK 6 AY, HER AY 1 DEFA


İKİNCİ 6 AY, 2-3 AYDA 1 DEFA


İKİNCİ YIL, 6 AYDA 1


ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ YILLARDA YILDA 1-2


OKULA BAŞLAMADAN 1 DEFA


OKUL YILLARINDA VE ERGENLİK BAŞLANGICINDA 1-2 DEFA HEKİM TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

 
  ÇOCUKLUK DÖNEMLERİ
Doğum- 4 hafta : YENİDOĞAN DÖNEMİ :İlk günlerde çoğu zaman uyur, isteklerini, sıkıntı ve rahatsızlıklarını ağlama ile belirtir.Yüzüne 20 cm yaklaştığınız zaman sizi görebilir.Boynunu tutamaz.

1-12 ay : SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ: Boyun kontrolü başlar, 3 ayda kendisi ile konuşulduğu zaman gülerek cevap verir, 6. ayda destekle oturmaya başlar, nesneleri bir elinden diğerine geçirebilir.9. ayda desteksiz oturur, emekleyebilir, yabancılardan korkar, sesleri taklit etmeye başlar, 1 yaşında ayağa kalkıp sıralar veya yürüyebilir.

1-3 yaş :OYUN ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ: 1.5 yaşında elinden tutulunca merdiven çıkabilir, kendi kendine yemek yemek ister. 2 yaşında koşabilir, 2-3 kelimeli cümle kurar, tuvalet terbiyesine katılmaya başlar.3 yaşında 3 tekerlekli bisiklete binebilir.Kendi kendine giyinebilir.

4-5 yaş : OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ: Elini yüzünü yıkar, merdivenleri inip çıkabilir, kendi kendine tuvalete gidebilir.5 yaşında top oynar, 3-4 renk bilebilir.

6-12 yaş : OKUL DÖNEMİ: Artık dikkatini 45 dakika süreyle derse verebilmektedir.

12- 18 yaş: ERGENLİK DÖNEMİ: Kız çocuklarda (8-13) ortalama 10 yaşında, erkek çocuklarda (9-15) ortalama 12 yaşlarında başlayan hormonal ve vücut değişiklikleri dönemidir.
 
  ÇOCUKLUK AŞILARI

21.yüzyılda yaşamaktayız.Artık AŞILAR sayesinde çocuklarımızın sağlığını tehdit eden ve hatta ölümcül olabilen hastalıklardan onları rahatlıkla koruyabiliyoruz.Her geçen gün yeni bir aşı bulunuyor ve bir hastalığı daha kontrol edebiliyoruz.Aşağıda bir çocuğa doğumundan itibaren yapılması gereken aşıların listesini bulacaksınız:
BCG (VEREM)AŞISI : Bu aşı ülkemizde Verem Savaş Dispanserlerinde 2ci ay sonunda 1 doz halinde uygulanmaktadır.
 

DİFTERİ, BOĞMACA, TETANOZ AŞISI :
Bu aşıya karma aşı denir. Aynı adlı hastalıklardan korur. Karma aşı içindeki boğmaca aşısının yüksek ateş, havale geçirme ve aşı yerinde şişlik gibi yan etkileri olabilir.Yapılan araştırmalar sonucu yan etkisi çok daha az olan aselüler boğmaca aşısı bulunmuştur.Şimdi karma aşı; difteri, aselüler boğmaca, tetanoz aşısı olarak çeşitli firmalarca piyasaya sunulmuştur. Aşı 2ci, 3cü, ve 4cü aylar sonunda yapılır ve son dozdan 1 yıl sonra tekrarı uygulanır.
 
ÇOCUK FELCİ AŞISI : Çocuk felci hastalığına karşı korur. İnaktive formu karma aşılar içinde birlikte yapılabilir.Ağızdan verilen tipi de vardır.
 

HIB AŞISI :
Aynı isimli mikrobun 0-2 yaş arasındaki çocuklarda sebep olduğu menenjit, orta kulak iltihabı, ve zatürre hastalıklarına karşı koruyucudur. Bu aşı da tek yapıldığı gibi karma aşılar içinde de beraberce yapılabilen formları vardır.2ci, 3cü, ve 4cü ayların sonunda yapılır. Son dozdan 1 yıl sonra tekrar edilir.
 
B HEPATİT AŞISI : Bulaşıcı sarılık hastalığının B tipine karşı korur.Doğumda, 2ci ay sonunda ve 6cı ay sonunda uygulanır.
 

A HEPATİT AŞISI :
Bulaşıcı sarılık hastalığının A tipine karşı korur. 2 yaşında ve 2,5 yaşında uygulanır.
 
KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK AŞISI : Aynı isimli hastalıklardan korur. 1ci yaşta yapılır.
 

KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI :
Pnömokok denilen ve ilk yaşlarda zatürre, menenjit gibi ağır seyreden hastalıklara neden olan mikroba karşı koruyucudur. 2ci, 4cü, ve 6cı aylar sonunda uygulanır ve 1 yaşından sonra da tekrarı yapılır.
 
SU ÇİÇEĞİ AŞISI : Su çiçeği hastalığından korur. 15 aydan sonra uygulanır.
 

ROTA VİRUS AŞISI :
Bilhassa bebeklerde ağır seyirli olan ve ancak hastanede tedavi ile düzeltilebilen ishalden koruyucu bir aşıdır.İlk dozu 6 ila 14 cü haftalar arasında, 2ci dozu da bundan 1 ay sonra ağızdan verilir.
 
GRİP AŞISI : Bu aşı;başta astım, kistik fibrozis, Akdeniz anemisi gibi kan hastalıkları olan veya romatizmal ateş geçirmiş çocuklara olmak üzere 6 aylıktan itibaren 18 yaşına kadar uygulanır. Tek doz halinde ve sonbaharda yapılır.
 

İNSAN PAPİLLOMA VİRUS AŞISI :
Bu virüs kadınlarda rahim ağzı kanserinin sebebidir. Virüse karşı geliştirilmiş olan aşı kanserden korumakta olup kız çocuklarına 11-12 yaşından sonra 3 doz şeklinde uygulanmaktadır.
 
Çocuklarımızın hastalıklardan korunmasını ve sağlıklı yaşamasını dilerim.